ביצוע ביקורת ובדיקות CMM

באדדי-דנציגר אנו מבצעים בדיקות CMM באמצעות מכונת XYZ ניידת.
המכונה מתוצרת CIMCORE מודדת עד קוטר 2400 מ"מ, ומספקת מדידות בדיוקים של 0.02.

ניידות זרוע המדידה מאפשרת למדוד חלקים הן על שולחן הגרניט והן במקומות שונים במפעל,
ועל-גבי המכונות עצמן.

המכונה מאפשרת לנו גם הפקת דוחו"ת ביקורת ומדידה ממוחשבים,
וגם גרפים ללקוחות המעוניינים בכך.